Dostawa licencji na oprogramowanie informatyczne/komputerowe

» Notice description

w treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ) w tym istotnych postanowień umowy (IPU)

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

25.09.2020 | 10:00


» Location

02-222 Warszawa


» Category assortment

  • Licences and software

» Buyer data

Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych
al. Jerozolimskie 181C
02-222 Warszawa
telefon: Brak
fax: Brak
email: Brak
nip: Brak
regon: Brak


» Contact details

Available after sign in

Sign in