Wykonanie dokumentacji projektowej w ramach zadania "Wymiana armatury odcinającej na PWS” na potrzeby Oddziału Elektrociepłownia w Lublinie Wrotków.