Przeprowadzenie zajęć z robotyki i programowania w ramach koła programistycznego dla dzieci i młodzieży klas I-VIII szkoły podstawowej.

» Notice description

3.1. Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na przeprowadzeniu w roku szkolnym 2020/2021 352 h zajęć z robotyki i programowania w ramach koła programistycznego dla dzieci i młodzieży klas I-VIII szkoły podstawowej.
3.2. Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia stanowi załącznik nr 5 do niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
3.3. Wykonawca przedstawi szczegółowy program zajęć, który stanowić będzie integralna część złożonej oferty.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

24.09.2020 | 10:00


» Location

Rynek 12
Grybów 33-330
Województwo: małopolskie
Polska


» Category assortment

  • Training

» Buyer data

Burmistrz Miasta Grybów
Rynek 12
Grybów 33-330
Województwo: małopolskie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in