„Ubezpieczenia pojazdów specjalnych do zimowego i letniego utrzymania jezdni dróg Gminy Miasta Gdyni”

» Notice description

Ubezpieczenia pojazdów specjalnych do zimowego i letniego utrzymania jezdni dróg Gminy Miasta Gdyni w zakresie ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych, ubezpieczenia autocasco oraz ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków kierowców i pasażerów w związku z ruchem pojazdów.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

28.09.2020 | 11:30


» Location

Jęczmienna 21
Toruń 87-100
Województwo: kujawsko-pomorskie
Polska


» Category assortment

  • Insurance

» Buyer data

EIB S.A.
Jęczmienna 21
Toruń 87-100
Województwo: kujawsko-pomorskie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in