Zakup obuwia roboczego dla członków ZRM

» Notice description

Przedmiotem zamówienia jest zakup obuwia roboczego dla członków ZRM szczegółowo opisanego w opisie przedmiotu zamówienia zawartym w załączniku nr 2 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Przedmiot zamówienia musi być fabrycznie nowy, nieeksploatowany, niepowystawowy, wykonany ze wszystkimi obowiązującymi normami i przepisami, kompletny, wolny od wad fizycznych i prawnych. Minimalny okres gwarancji na oferowany przedmiot zamówienia - 24 miesięcy od daty dostawy.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

24.09.2020 | 09:30


» Location

ul. Poznańska 22
Warszawa 00-685
Województwo: mazowieckie
Polska


» Category assortment

  • Footwear

» Buyer data

Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego "Meditrans" SPZOZ w Warszawie
ul. Poznańska 22
Warszawa 00-685
Województwo: mazowieckie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in