Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowych budowy świetlicy oraz budowy chodnika w miejscowości Biskupice Podgórne w podziale na dwa zadania.

» Notice description

Przedmiotem zamówienia jest realizacja p/n „Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowych budowy świetlicy oraz budowy chodnika w miejscowości Biskupice Podgórne w podziale na dwa zadania.”

Zamawiający dokonał podziału zamówienia na 2 zadania (części).

Zadanie (część) 1 p/n
„Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budowy świetlicy w Biskupicach Podgórnych.”

Zamówienie obejmuje wykonanie przez Wykonawcę dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy świetlicy w Biskupicach Podgórnych na dz. nr 6/4 i 6/3 zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. „w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych”, uzyskanie ostatecznego pozwolenia na budowę świetlicy oraz pełnienie nadzoru autorskiego.


Zadanie 2 (część) p/n
„Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budowy chodnika w miejscowości Biskupice Podgórne.”

Zamówienie obejmuje wykonanie przez Wykonawcę dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy chodnika wzdłuż ul. Polnej (dz. nr 12/1) na odcinku od dz. nr 5/40 do dz. nr 6/3 zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. „w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych”, uzyskanie ostatecznego pozwolenia na budowę chodnika oraz pełnienie nadzoru autorskiego.Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

25.09.2020 | 13:00


» Location

Al. Pałacowa 1
Kobierzyce 55-040
Województwo: dolnośląskie
Polska


» Category assortment

  • Design services

» Buyer data

Gmina Kobierzyce
Al. Pałacowa 1
Kobierzyce 55-040
Województwo: dolnośląskie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in