Dostawa pierwszego wyposażenia dla potrzeb Domu Kultury Praga w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Modernizacja zabytkowego budynku przy ul. Strzeleckiej 11/13 – Pałacyk Konopackiego” w Warszawie

» Notice description

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa pierwszego wyposażenia dla potrzeb Domu Kultury Praga w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Modernizacja zabytkowego budynku przy ul. Strzeleckiej 11/13 – Pałacyk Konopackiego” w Warszawie.
2. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia określa umowa wraz z nw. załącznikami:
1) Załącznik Nr 5 do SIWZ – Formularz „Zestawienie kosztów zamówienia” dla każdej części;
2) Załącznik Nr 6 do SIWZ – „Szczegółowy opis elementów Przedmiotu zamówienia” – dla każdej części.
3. Przedmiot zamówienia został podzielony na trzy części.
1) Część I: elektronarzędzia tj. m. in. szlifierki, wiertarki, frezarki, odkurzacz przemysłowy itp.,
2) Część II: maszyny do szycia/haftu,
3) Część III: urządzenia i meble technologiczne do sitodruku,
IV. Termin wykonania zamówienia.
1. Rozpoczęcie – od dnia 16 listopada 2020 r. (dot. wszystkich części),
2. Zakończenie:
Część I: elektronarzędzia (tj. m. in. szlifierki, wiertarki, frezarki, odkurzacz przemysłowy itp.) – w terminie do dnia 05 grudnia 2020 r.

Część II: maszyny do szycia/haftu – w terminie do dnia 05 grudnia 2020 r.

Część III: urządzenia i meble technologiczne do sitodruku – w terminie do dnia 05 grudnia 2020 r.


Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

28.09.2020 | 11:30


» Location

ul. Senatorska
Warszawa 00-099
Województwo: mazowieckie
Polska


» Category assortment

  • Production machinery and parts

» Buyer data

Miasto Stołeczne Warszawa - Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta
ul. Senatorska
Warszawa 00-099
Województwo: mazowieckie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in