Przebudowa budynku nr 2 w Wojewódzkiej Bazie Sprzętu Obrony Cywilnej w Luboszycach, etap II.

» Notice description

Zakres zamówienia obejmuje wykonanie;
1. robót elektrycznych;
a) instalacja oświetlenia podstawowego;
b) instalacja oświetlenia awaryjnego;
c) instalacja zasilania gniazd wtykowych;
d) główny wyłącznik prądu;
e) tablica elektryczna główna;
f) instalacja okablowania teleinformatycznego.
2. robót sanitarnych;
a) demontaż istniejących przyborów i instalacji wody zimnej
b) wykonanie nowej instalacji wody zimnej i ciepłej w przebudowywanym budynku z włączeniem do istniejącego przyłącza wody
c) wykonanie instalacji kanalizacji sanitarnej z odprowadzeniem ścieków do istniejącej studzienki kanalizacyjnej
3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera dokumentacja projektowa (Załącznik nr 2 do SIWZ) wykonana przez Przedsiębiorstwo Projektowania Sp. z o.o. BIPROMAG -1, z siedzibą ul. Toczecka 99, 44-100 Gliwice, obejmująca:
1) projekt wykonawczy wraz z pozwoleniem na budowę Starosty Opolskiego nr 843/2019 z dnia 23.08.2019 r.
2) specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót,
3) przedmiar robót; stanowiący jedynie element pomocniczy, a nie podstawowy, podczas realizacji zadania.


Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

01.10.2020 | 10:00


» Location

ul. Piastowska 14
Opole 45-082
Województwo: opolskie
Polska


» Category assortment

  • Technical building installation services

» Buyer data

Opolski Urząd Wojewódzki w Opolu
ul. Piastowska 14
Opole 45-082
Województwo: opolskie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in