DOSTAWA ŚRODKÓW HIGIENY

» Notice description

Przedmiotem zamówienia jest dostawa środków higieny dla pracowników wojska i żołnierzy zawodowych oraz kandydatów na żołnierzy zawodowych będących na zaopatrzeniu 2 WOG oraz wyposażenie magazynów. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określają następujące załączniki do SIWZ:
załączniki nr 1.1-1.2 – formularze ofertowe, załącznik nr 4 - wzór umowy.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

24.09.2020 | 12:00


» Location

ul. Obornicka 100-102
Wrocław 50-984
Województwo: dolnośląskie
Polska


» Category assortment

  • Cleaning products

» Buyer data

2 Wojskowy Oddział Gospodarczy
ul. Obornicka 100-102
Wrocław 50-984
Województwo: dolnośląskie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in