Dostawa pługa

» Notice description

Przedmiotem postępowania jest zakup (dostawa) fabrycznie nowego pługa dla Zakładu Doświadczalnego Oceny Odmian w Wyczechach. Opis wymaganych parametrów technicznych stanowi Załącznik nr 1 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Zaoferowany pług musi być dopuszczony do użytkowania na terenie Polski.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

25.09.2020 | 08:30


» Location

Karzniczka 2
Damnica 76-231
Województwo: pomorskie
Polska


» Category assortment

  • Agricultural, horticultural and livestock breeding equipment

» Buyer data

Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych Stacja Doświadczalna Oceny Odmian w Karzniczce
Karzniczka 2
Damnica 76-231
Województwo: pomorskie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in