Przebudowa drogi powiatowej nr 1050P Skic - Buntowo

» Notice description

• w miejscowości Skic
a) mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową nawierzchni jezdni - 6600 m2 ( 1100 mb i szer. 6,0 m ),
c) wykonaniu warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno-asfaltowej o gr. 3 cm po zagęszczeniu- 6600 m2 ( 1100 mb i szer. 6,0 m ),
• od mostu na rzece Kocuń ( strona prawa )
a) korytowanie i uzupełnienie pobocza z kruszywa kamiennego o szer. śr. 1,3 m. i gr. 30 cm na odcinku 1100 mb,
b) wykonaniu nakładki z mieszanki mineralno – asfaltowej o szer. śr. 1,3 m i gr. 4 cm , na odcinku 1100 mb. ( aby uzyskać szerokość jezdni 5 m ).

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

01.10.2020 | 10:00


» Location

ul. Za Dworcem
Złotów 77-400
Województwo: wielkopolskie
Polska


» Category assortment

  • Construction supervision and other construction services
  • Other construction and renovation works
  • Landscaping services
  • Technical building installation services
  • Dismantling services
  • Road and railroad services
  • Dredging and regulation of water bodies and watercourses
  • Design services
  • Finishing and renovation works

» Buyer data

Powiatowy Zarząd Dróg w Złotowie
ul. Za Dworcem
Złotów 77-400
Województwo: wielkopolskie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in