Budowa oświetlenia drogowego w m. Rokietnica ul. Jasna, Przyjemna, Miła, Wesoła, Pogodna, Dobra, Urocza.

» Notice description

Zakres opracowania obejmuje:
1) Wykonanie zasilenia instalacji oświetlenia ulicznego,
2) Montaż słupów aluminiowych okrągłych w kolorze inox wraz z oprawami oświetleniowymi o mocy29W oraz o śrØ46-60 mm – 23 szt.
Uwaga :
W ramach zamówienia przewiduje się do realizacji I etap montażu słupów - w układzie
„co drugi” wykazane w dokumentacji pod numerami:
S-I (1,3,5,7,10,12,16,18,20,23,25,26)
S-II (1,3,5,7,10,12 )
S-III (2,4,6,7,13)
3) Budowa linii kablowej oświetlenia YAKY 4x25mm2 i wprowadzenie do projektowanej SO.
4) Wykonanie sterowania oświetlenia,
5) Zabezpieczenie słupów i rdzeni,
3. Po zakończeniu prac związanych z budową oświetlenia należy przeprowadzić następujące badania:
Badania linii kablowej NN
1) Badania i pomiary instalacji uziemiającej ( pierwszy pomiar)
2) Badania i pomiary instalacji uziemiającej ( każdy następny pomiar)
3) Badania i pomiary skuteczności zerowania( pierwszy pomiar i każdy następny)


Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

01.10.2020 | 09:00


» Location

ul. Golęcińska 1
Rokietnica 62-090
Województwo: wielkopolskie
Polska


» Category assortment

  • Technical building installation services

» Buyer data

Gmina Rokietnica
ul. Golęcińska 1
Rokietnica 62-090
Województwo: wielkopolskie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in