Dostawa pojemników potrójnych góra-dół do pobierania krwi

» Notice description

Pojemniki potrójne góra-dół do pobierania krwi. Wielkość zamówienia: 33098 sztuk.
Opis przedmiotu zamówienia
1. Pojemniki do pobierania krwi, produkcji koncentratu krwinek czerwonych bez kożuszka leukocytarno-płytkowego w roztworze wzbogacającym osocza świeżo mrożonego (możliwa produkcja koncentratu krwinek płytkowych z kożuszka).
2. Pusty pojemnik górny o pojemności max. 600ml, min. 500 ml, pojemnik środkowy z 63ml CPD do pobierania 450ml krwi oraz pojemnik dolny zawierający 105 ml+/- 5 ml płynu SAGM lub ADSOL o pojemności max 600 ml, min. 500 ml.
3. Wszystkie pojemniki wykonane z tworzywa umożliwiającego przechowywanie zarówno KKCz, osocza jak i płytek krwi .
4. Umożliwiają pobranie 450 ml krwi pełnej.
5. Brak strontów i zmian płynu konserwującego.
6. Dren do pobierania krwi zakończony ostrą igłą z dodatkową osłonką zabezpieczającą przed zakłuciem po pobraniu. Konstrukcja igły gwarantuje zapobieganie wycinania skóry, tkanki podskórnej i żyły.
7. Wszystkie dreny są elastyczne, łatwe w rolowaniu, umożliwiają wykonanie trwałych zgrzewów oraz zadziałanie zacisków wagomieszarek.
8. Nadruki na drenach wymagane tylko na drenie służącym do wykonania pilotek.
9. Dren biegnący od dawcy(dren czerpalny) ma być podłączony w dolnej części pojemnika z CPD zaopatrzony w zastawkę uniemożliwiającą przedostanie się płynu CPD powyżej połączenia drenu czerpalnego z drenem biegnącym do pojemnika próbówkowego. Dren biegnący od dawcy (dren czerpalny) przed użyciem nie może zawierać płynu.
10. Długość drenów pomiędzy pojemnikiem macierzystym, a pojemnikiem na osocze 58cm +/- 5cm.
11. Długość drenów pomiędzy pojemnikiem macierzystym, a pojemnikiem na KKCz 45cm +/- 5cm.
12. Długość drenu czerpalnego od pojemnika do podstawy igły max. 165 cm min. 120 cm
13. Długość drenu biegnącego do pojemnika próbkowego max. 30cm +/-5cm, min. 20 cm +/- 5 cm.
14. Etykiety wykonane zgodnie z wymaganiami ISO i ISBT. Etykiety wykonane z tworzywa, odporne na uszkodzenia mechaniczne, umożliwiają przyklejenie własnej etykiety.
15. Dopuszczalne oznaczenia na etykietach w formie piktogramów. Etykiety posiadają informacje o rodzaju i ilości płynu konserwującego oraz przeznaczeniu pojemnika, numer pojemnika oraz numer serii w postaci kodu kreskowego.
16. Pojemniki pakowane w indywidualne opakowania, pojedynczo lub podwójnie wykonane z folii przeźroczystej, zapewniające szczelność i sterylność. Rodzaj sterylizacji dopuszcza użycie pojemnika w ciągu 10 dni od otwarcia opakowania bezpośredniego lub pośredniego.
17. Pojemniki zaopatrzone w pojemnik na pierwszą krew do pobrania próbek z portem umożliwiającym pobranie próbek do badań w systemie próżniowym. Dren czerpalny oraz dren biegnący do pojemnika próbkowego wyposażony w zaciski uniemożliwiające ich zdjęcie z drenów.
18. Króćce udrażniające przepływ między pojemnikami są przezroczyste i dają się łatwo wyłamać.
19. Roztwór wzbogacający ADSOL lub SAGM umożliwia przechowywanie otrzymanego KKCz w standardowo przyjętym zakresie temperatur od 2 do 6 stopni C przez 42 dni.
20. Pojemniki są dopuszczone do obrotu na terenie Polski.
21. Wykonawca do każdej dostawy dołączy certyfikat kontroli jakości dla każdej serii.
Okres ważności od dnia dostawy nie krótszy niż 12 miesięcy.
Wykonawca do każdej dostawy dołączy certyfikat kontroli jakości dla każdej serii.
W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego, Zamawiający będzie żądał następujących dokumentów :
1. instrukcja w języku polskim,
2. deklaracja zgodności,
3. dokument CE,
4. zgłoszenie do bazy danych Prezesa URPLWMiPB na podstawie ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych lub powiadomienie Prezesa URPLWMiPB o wprowadzeniu wyrobu na terytorium RP na podstawie ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych.
5. próbka oferowanego produktu.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

25.09.2020 | 09:00


» Location

ul. Koszykowa 78
Warszawa 00-671
Województwo: mazowieckie
Polska


» Category assortment

  • Medical equipment

» Buyer data

Wojskowe Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa SP ZOZ
ul. Koszykowa 78
Warszawa 00-671
Województwo: mazowieckie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in