Dostawa i montaż wyposażenia do żłobka w związku z utworzeniem nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w Gminie Rychwał

» Notice description

Przedmiotem zamówienia jest Dostawa wraz z montażem wyposażenia do żłobka w związku z utworzeniem nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w Gminie Rychwał w ramach projektu „Coś dla najmłodszych w Gminie Rychwał - publiczny żłobek wspiera rodziców” Poddziałanie 6.4.1 Wsparcie aktywności zawodowej osób wyłączonych z rynku pracy z powodu opieki nad małymi dziećmi w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 oraz Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH +” 2020. Miejscem dostawy jest Żłobek znajdujący się przy ul. Sportowej 11, 62-570 Rychwał. Zamówienie zostało podzielone na 5 części z możliwością składania ofert częściowych.
Część I – Meble;
Część II – Meble na wymiar;
Część III – Pomoce dydaktyczne;
Część IV – Sprzęt AGD i RTV;
Część V – Wyposażenie sanitarne;
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 1b do SIWZ.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

24.09.2020 | 09:30


» Location

Plac Wolności 16
Rychwał 62-570
Województwo: wielkopolskie
Polska


» Category assortment

  • Decorative accessories
  • Furniture accessories
  • Carpets and carpeting
  • Curtains, drapes, blinds and accessories
  • Furniture
  • Industrial furniture
  • Lighting and accessories
  • Other furnishings
  • Sanitary ware

» Buyer data

Gmina Rychwał
Plac Wolności 16
Rychwał 62-570
Województwo: wielkopolskie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in