Budowa garażu dla Ochotniczej Straży Pożarnej na działkach nr 1829/3, 1829/4, 1829/5, 1831/1 w miejscowości Poręba Spytkowska.

» Notice description

1. Przedmiotem zamówienia jest budowa garażu dla Ochotniczej Straży Pożarnej na działkach nr 1829/3, 1829/4, 1829/5, 1831/1 w miejscowości Poręba Spytkowska. 2. Zakres zamówienia obejmuje w szczególności: a) Roboty ziemne: roboty geodezyjne, roboty koparkami, drenaż, wykonanie płyty żelbetowej na gruncie, b) Konstrukcja budynku: wykonanie ścian i dachu w konstrukcji stalowej, c) Pokrycie ścian i dachu płytą warstwową, d) Montaż bram wjazdowych, , e) Wykonanie i montaż tablicy informacyjnej po wcześniejszym uzgodnieniu treści i wymiarów z Zamawiającym – 1 szt. UWAGA ! Na tym etapie realizacji zadania nie będą wykonywane roboty polegające na wykonaniu oświetlenia i instalacji fotowoltaicznej, oraz budowie podjazdu do garażu (w przypadku pojawienia się powyższych kwestii w dokumentacji technicznej nie należy ich uwzględniać przy przygotowywaniu oferty). Ponadto szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określają: a) Projekt budowlany – załącznik do SIWZ. b) Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót – załącznik do SIWZ. c) Przedmiary robót z zastrzeżeniem, że mają one jedynie charakter poglądowy i informacyjny i należy go traktować w sposób pomocniczy do Dokumentacji projektowej i Specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, przy określeniu rzeczywistego zakresu robót składających się na przedmiot zamówienia. - załącznik do SIWZ.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

01.10.2020 | 09:00


» Location

ul. Głowackiego 51
Brzesko 32-800
Województwo: małopolskie
Polska


» Category assortment

  • Construction supervision and other construction services
  • Other construction and renovation works
  • Landscaping services
  • Technical building installation services
  • Dismantling services
  • Road and railroad services
  • Dredging and regulation of water bodies and watercourses
  • Design services
  • Finishing and renovation works

» Buyer data

Burmistrz Brzeska
ul. Głowackiego 51
Brzesko 32-800
Województwo: małopolskie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in