Sukcesywne dostawy odczynników chemicznych oraz preparatów do dezynfekcji pomieszczeń laboratoryjnych dla potrzeb jednostek organizacyjnych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, w podziale na pakiety

» Notice description

1. Przedmiotem niniejszego zamówienia są sukcesywne dostawy odczynników chemicznych oraz preparatów do dezynfekcji pomieszczeń laboratoryjnych dla jednostek organizacyjnych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, wyszczególnionych co do rodzaju i liczby w Załączniku nr 2.1 oraz Załączniku nr 2.2 do SIWZ (Pakiety):
Pakiet 1 - Sukcesywne dostawy odczynników chemicznych dla jednostek organizacyjnych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
Pakiet 2 - Sukcesywne dostawy preparatów do dezynfekcji pomieszczeń laboratoriów Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, z wyszczególnieniem co do rodzaju i liczby, został określony w Formularzach cenowych, stanowiących odpowiednio Załączniki nr 2.1–2.2 do SIWZ oraz w Rozdziale III SIWZ.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

24.09.2020 | 11:00


» Location

02-091 Warszawa


» Category assortment

  • Pharmaceutical products

» Buyer data

Warszawski Uniwersytet Medyczny
Żwirki i Wigury 61
02-091 Warszawa
telefon: Brak
fax: Brak
email: Brak
nip: Brak
regon: Brak


» Contact details

Available after sign in

Sign in