Przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych

» Notice description

1. Przedmiotem zamówienia jest przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych.
2. Zakres realizacji obejmuje:
- Przebudowę gminnej drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie Bzianka na dz. o nr. ewid. 1668 od km 0+628 do km 1+623 w zakresie niewymagającym zmiany granic pasa drogowego - po istniejącej i skorygowanej niwelecie drogi w granicach pasa drogowego
- Przebudowę gminnej drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie Królik Polski na dz. o nr. ewid. 439 od km 0+742 do km 1+470 - w zakresie niewymagającym zmiany granic pasa drogowego - po istniejącej i skorygowanej niwelecie drogi w granicach pasa drogowego
3. Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z:
- Dokumentacją techniczną (przedmiary robót mają charakter wyłącznie pomocniczy) - załącznik nr 9 do SIWZ;
- Zasadami wiedzy technicznej, aktualnie obowiązującym Prawem Budowlanym wraz z aktami wykonawczymi oraz przepisami BHP.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

01.10.2020 | 10:00


» Location

ul. Mitkowskiego
Rymanów 38-480
Województwo: podkarpackie
Polska


» Category assortment

  • Other

» Buyer data

Gmina Rymanów
ul. Mitkowskiego
Rymanów 38-480
Województwo: podkarpackie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in

Stay up to date with the news from the market
 

Requests from Other category published on OnePlace in last 10 days.