modernizacja ewidencji gruntów i budynków obrębów Augustowo, Jabłonna, Kaczkowo, Kłoda, Lasotki, Moraczewo, Pomykowo, Rojęczyn, Tarnowa Łąka, jednostka ewidencyjna Rydzyna – obszar wiejski

» Notice description

Przedmiotem zamówienia jest modernizacja ewidencji gruntów i budynków obrębów Augustowo, Jabłonna, Kaczkowo, Kłoda, Lasotki, Moraczewo, Pomykowo, Rojęczyn, Tarnowa Łąka, jednostka ewidencyjna Rydzyna – obszar wiejski. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają Warunki techniczne realizacji zamówienia stanowiące załącznik do SIWZ.
72.31.40.00-9 – usługi w zakresie danych, 71.35.40.00-4 - usługi sporządzania map, 71.35.43.00-7 – usługi badań katastralnych.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

24.09.2020 | 10:00


» Location

Plac Kościuszki 4
Leszno 64-100
Województwo: wielkopolskie
Polska


» Category assortment

  • Maintenance and support

» Buyer data

Starostwo Powiatowe w Lesznie
Plac Kościuszki 4
Leszno 64-100
Województwo: wielkopolskie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in