Dostawa aktualizacji oprogramowania - numer postępowania FH/ 01/ 09/ 20

» Notice description

1. Przedmiotem zamówienia jest odnowienie licencji Microsoft Visual Studio Enterprise z 2 letnią subskrypcją MSDN.
2. Szczegółowy przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik nr 1 do SIWZ.
3. Szczegółowe warunki realizacji przedmiotu zamówienia określa Wzór Umowy, stanowiący Załącznik nr 5 do SIWZ.


Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

24.09.2020 | 10:00


» Location

ul. Leopolda 31
Katowice 40-189
Województwo: śląskie
Polska


» Category assortment

  • Licences and software

» Buyer data

Sieć Badawcza ŁUKASIEWICZ - Instytut Technik Innowacyjnych EMAG
ul. Leopolda 31
Katowice 40-189
Województwo: śląskie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in