Dostawa maszyn rolniczych

» Notice description

Przedmiotem postępowania jest zakup (dostawa) fabrycznie nowych maszyn:
- siewnik pneumatyczny punktowy dla Zakładu Doświadczalnego Oceny Odmian w Śremie,
- agregat uprawowo-siewny z możliwością wysiewu w mulcz dla Stacji Doświadczalnej Oceny Odmian w Słupi Wielkiej.
Szczegółowy opis wymaganych parametrów technicznych stanowi załącznik nr 2 do SIWZ. Zaoferowane maszyny muszą być dopuszczone do obrotu w Polsce i posiadać wymagany prawem dokument CE.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

30.09.2020 | 09:00


» Location

Słupia Wielka 1
Słupia Wielka 63-022
Województwo: wielkopolskie
Polska


» Category assortment

  • Agricultural, horticultural and livestock breeding equipment

» Buyer data

COBORU Stacja Doświadczalna Oceny Odmian w Słupi Wielkiej
Słupia Wielka 1
Słupia Wielka 63-022
Województwo: wielkopolskie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in