Przebudowa drogi gminnej w m. Psary

» Notice description

Zakres zadania dotyczy przebudowy drogi gminnej w miejscowości Psary, Gmina Jemielno w km 0+000,00 – 0+427,50. Zakres robót budowlanych obejmuje: wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego, wykonanie nawierzchni drogi i zjazdów z betonu asfaltowego, wykonanie poboczy z kruszywa łamanego, wykonanie przepustów, profilowanie i odmulenie rowu. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w dokumentacji projektowej stanowiącej załącznik nr 8 do SIWZ.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

01.10.2020 | 10:45


» Location

Jemielno 81
Jemielno 56-209
Województwo: dolnośląskie
Polska


» Category assortment

  • Road and railroad services

» Buyer data

Gmina Jemielno
Jemielno 81
Jemielno 56-209
Województwo: dolnośląskie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in