Dostawa i przesył (dystrybucja) energii cieplnej do siedzib Straży Miejskiej m.st. Warszawy

» Notice description

Przedmiotem zamówienia jest dostawa i przesył (dystrybucja) energii cieplnej do siedzib Straży Miejskiej m.st. Warszawy przy ul. Kobielskiej 5, ul. Jana Młota 3, ul. Sołtyka 8/10
(dwa budynki) i ul. Szegedyńskiej 13a w Warszawie. Szczególowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Rozdział III SIWZ.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

29.09.2020 | 09:00


» Location

ul. Młynarska 43/45
Warszawa 01-170
Województwo: mazowieckie
Polska


» Category assortment

  • Electricity and heat

» Buyer data

Straż Miejska Miasta Stołecznego Warszawy
ul. Młynarska 43/45
Warszawa 01-170
Województwo: mazowieckie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in