Kompleksowa dostawa energii elektrycznej obejmująca sprzedaż energii elektrycznej i świadczenie usługi dystrybucji energii elektrycznej dla punktów poboru Gminy Pyrzyce i jej jednostek organizacyjnych

» Notice description

1. Przedmiotem zamówienia jest zakup i dystrybucja (usługa kompleksowa) energii elektrycznej dla punktów poboru Gminy Pyrzyce i jej jednostek organizacyjnych, tj. dla punktów poboru energii elektrycznej innych niż oświetlenie uliczne i drogowe oraz dla punktów poboru energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia ulicznego i drogowego.
2. Zakres zamówienia obejmuje sprzedaż i dystrybucję energii elektrycznej na potrzeby Gminy Pyrzyce i jej jednostek organizacyjnych. Zestawienie punktów poboru energii (zwanych dalej
w treści PPE) wyszczególniono w załączniku Nr 1 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
3. Zakres zamówienia obejmuje sprzedaż i dystrybucję energii elektrycznej do 105 PPE o łącznym wolumenie max 10% 1 066 117 kWh w okresie objętym zamówieniem.
4. Szacunkowa ilość dostarczanej energii w okresie objętym zamówieniem (od dnia wskazanego w załączniku nr 1 do SIWZ do dnia 31.12.2021 r. – dla wszystkich PPE) dla poszczególnych jednostek.:

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

24.09.2020 | 10:00


» Location

Plac Ratuszowy 1
Pyrzyce 74-200
Województwo: zachodniopomorskie
Polska


» Category assortment

  • Electricity and heat

» Buyer data

Gmina Pyrzyce
Plac Ratuszowy 1
Pyrzyce 74-200
Województwo: zachodniopomorskie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in