Przetarg ograniczony z dopuszczeniem składania ofert częściowych na pełnienie nadzoru inwestorskiego w branżach: sanitarnej i elektrycznej w ramach zadania „Wykonanie zbiornika ppoż. o pojemności około 150-200 m³ wraz z drogami dojazdowymi i placem manewrowym” na terenie kompleksu wojskowego w Legionowie.

» Notice description

Przedmiotem zamówienia jest pełnienie nadzoru inwestorskiego w branżach: sanitarnej i elektrycznej w ramach zadania „Wykonanie zbiornika ppoż. o pojemności około 150-200 m³ wraz z drogami dojazdowymi i placem manewrowym” na terenie kompleksu wojskowego w Legionowie.
Zamówienie składa się z dwóch oddzielnych części (zadań częściowych) podlegających oddzielnemu odbiorowi:
a) Zadanie częściowe Nr 1: Sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi w ramach zadania „Wykonanie zbiornika wody ppoż. o pojemności około 150-200 m³ wraz z drogami dojazdowymi i placem manewrowym” w branży sanitarnej na terenie kompleksu wojskowego w Legionowie;
b) Zadanie częściowe Nr 2: Sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi w ramach zadania „Wykonanie zbiornika wody ppoż. o pojemności około 150-200 m³ wraz z drogami dojazdowymi i placem manewrowym” w branży elektrycznej na terenie kompleksu wojskowego w Legionowie

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

29.09.2020 | 09:30


» Location

Al. Jerozolimskie 97
Warszawa 00-909
Województwo: mazowieckie
Polska


» Category assortment

  • Construction supervision and other construction services

» Buyer data

12 Terenowy Oddział Lotniskowy w Warszawie
Al. Jerozolimskie 97
Warszawa 00-909
Województwo: mazowieckie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in