Przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej zamówienia poniżej 30 000 euro na przeglądy techniczne, konserwację i serwis techniczny systemu sygnalizacji pożarowej oraz systemu klap i okien oddymiających znajdujących się w obiektach Katowickiego Centrum Onkologii.

» Notice description

Przedmiotem zamówienia są przeglądy techniczne, konserwacja i serwis techniczny systemu sygnalizacji pożarowej oraz systemu klap i okien oddymiających znajdujących się w obiektach Katowickiego Centrum Onkologii, szczegółowy opis przedstawia Załącznik nr 3 do SIWZ - Wytyczne do obsługi urządzeń wraz z opisem przedmiotu zamówienia.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

23.09.2020 | 10:00


» Location

40-074 Katowice


» Category assortment

  • Consultancy

» Buyer data

Katowickie Centrum Onkologii
Raciborska 26
40-074 Katowice
telefon: 324200420
fax: Brak
email: szpital@kco.katowice.pl
nip: Brak
regon: Brak


» Contact details

Available after sign in

Sign in