Dostawa urządzeń firewall i analizatora zdarzeń oraz utrzymanie/wsparcie techniczne tych elementów, wykonywane przez 12 miesięcy

» Notice description

w treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ), w tym istotnych postanowień umowy (IPU)

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

24.09.2020 | 10:00


» Location

02-222 Warszawa


» Category assortment

  • Network infrastructure devices

» Buyer data

Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych
al. Jerozolimskie 181C
02-222 Warszawa
telefon: Brak
fax: Brak
email: Brak
nip: Brak
regon: Brak


» Contact details

Available after sign in

Sign in