Dostawa energii elektrycznej dla Zakładu Zagospodarowania Odpadów Nowe-Toniszewo-Kopaszyn

» Notice description

1.1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest dostawa energii elektrycznej do obiektów wymienionych w Załączniku nr 1 do SIWZ – opis przedmiotu zamówienia o zapotrzebowaniu energii elektrycznej w okresie od 01.01.2021 r. do 31.12.2022 r. w wysokości: 1700 MWh – zgodnie z Załącznikiem nr 1 do SIWZ – opis przedmiotu zamówienia.
1.2. Szczegółowy zakres zamówienia został określony w Załączniku nr 1 do SIWZ, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne. Pozostałe warunki dotyczące realizacji zamówienia określone zostały w projekcie umowy sprzedaży energii elektrycznej – Załącznik nr 5 do SIWZ.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

25.09.2020 | 09:00


» Location

Toniszewo 31
Pawłowo Żońskie 62-104
Województwo: wielkopolskie
Polska


» Category assortment

  • Electricity and heat

» Buyer data

Międzygminne Składowisko Odpadów Komunalnych Sp. z o.o.
Toniszewo 31
Pawłowo Żońskie 62-104
Województwo: wielkopolskie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in