DOSTAWA PRODUKTÓW FARMACEUTYCZNYCH, TESTÓW DO STERYLIZACJI, SIATEK I SYSTEMÓW GINEKOLOGICZNYCH, RĘKAWIC NIEJAŁOWYCH I ODZIEŻY MEDYCZNEJ JEDNORAZOWEJ NA POTRZEBY MEDYCZNE ZAMAWIAJĄCEGO

» Notice description

DOSTAWA PRODUKTÓW FARMACEUTYCZNYCH, TESTÓW DO STERYLIZACJI, SIATEK I SYSTEMÓW GINEKOLOGICZNYCH, RĘKAWIC NIEJAŁOWYCH I ODZIEŻY MEDYCZNEJ JEDNORAZOWEJ NA POTRZEBY MEDYCZNE ZAMAWIAJĄCEGO


Zamawiający dopuszcza podzielenie zamówienia na części, zwane „Pakietami”.
Zamawiający do przedmiotowego zamówienia przewidział 10 pakietów, wyszczególnionych poniżej:


Pakiet nr 1. CPV 33600000-6 PRODUKTY FARMACEUTYCZNE
Pakiet nr 2. CPV 33100000-1 SIATKI I SYSTEMY GINEKOLOGICZNE
Pakiet nr 3. CPV 33694000-1 TESTY DO STERYLIZACJI
Pakiet nr 4. CPV 33694000-1 TESTY DO STERYLIZACJI
Pakiet nr 5. CPV 33600000-6 PRODUKTY FARMACEUTYCZNE
Pakiet nr 6. CPV 33600000-6 PRODUKTY FARMACEUTYCZNE
Pakiet nr 7. CPV 33600000-6 PRODUKTY FARMACEUTYCZNE
Pakiet nr 8. CPV 33141420-0 RĘKAWICE NIEJAŁOWE NITRYLOWE
Pakiet nr 9. CPV 33141420-0 RĘKAWICE NIEJAŁOWE WINYLOWE
Pakiet nr 10. CPV33199000-1 ODZIEŻ MEDYCZNA JEDNORAZOWA


Przedmiot zamówienia i jego zakres oraz główne parametry zostały szczegółowo opisane w załączniku nr 3 do SIWZ – dla każdego pakietu, jak również w projekcie umowy (kwestie formalne) stanowiącym załącznik nr 4 do SIWZ

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

29.09.2020 | 11:00


» Location

ul. 30 Stycznia
Tczew 83-110
Województwo: pomorskie
Polska


» Category assortment

  • Medical equipment

» Buyer data

Szpitale Tczewskie S. A.
ul. 30 Stycznia
Tczew 83-110
Województwo: pomorskie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in