Serwis i naprawa systemów, instalacji i urządzeń elektroenergetycznych znajdujących się w obiektach administrowanych przez Zarząd Transportu Miejskiego

» Notice description

1. Przedmiotem Zamówienia jest wykonanie usługi polegającej na serwisie oraz naprawie systemów, instalacji i urządzeń elektroenergetycznych, znajdujących się w obiektach administrowanych przez Zarząd Transportu Miejskiego, zwanej dalej Przedmiotem Zamówienia.
2. Przedmiot Zamówienia obejmuje:
1) prace serwisowe, w tym prace konserwacyjne, prace awaryjne oraz prace dodatkowe systemów, instalacji i urządzeń elektroenergetycznych, w zakresie:
a) instalacji zasilających,
b) instalacji oświetleniowych zewnętrznych i wewnętrznych,
c) nośników informacyjnych,
d) baterii akumulatorów,
e) systemów i instalacji oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego,
f) instalacji ochrony przeciwporażeniowej,
g) instalacji ochrony odgromowej, przeciwprzepięciowej i przeciwzwarciowej,
h) systemów ogrzewania elektrycznego,
i) instalacji uziemień roboczych, ochronnych i odgromowych,
j) elektronarzędzi.
2) prace naprawcze systemów, instalacji i urządzeń elektroenergetycznych.
3. Przedmiot Zamówienia należy wykonać zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ), Specyfikacją Techniczną (ST), z uwzględnieniem wszystkich uwarunkowań podanych we wzorze umowy.
4. Wykonawca zobowiązuje się, że osoby wykonujące czynności wskazane w § 1 ust. 4 wzoru umowy, w okresie realizacji umowy będą zatrudnione przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 1040 z późn. zm.).
5. Wizja lokalna: Przed złożeniem oferty zaleca się, aby Wykonawca zapoznał się z infrastrukturą obiektów objętych Przedmiotem Zamówienia. Zamawiający wyznacza w dniu 18.09.2020 r. termin wizji lokalnej obiektów objętych Przedmiotem Zamówienia. Objazd obiektów rozpocznie się o godz. 08:00 z terenu Węzła Komunikacyjnego Młociny, zlokalizowanego przy ul. J. Kasprowicza 145 w Warszawie. Osoby przybyłe na wizję lokalną proszone są o zgłoszenie się do sekretariatu Działu Zarządzania Infrastrukturą Komunikacyjną, znajdującego się w budynku nad dworcem autobusowym WK Młociny.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

24.09.2020 | 11:00


» Location

ul. Żelazna 61
Warszawa 00-848
Województwo: mazowieckie
Polska


» Category assortment

  • Technical building installation services

» Buyer data

Zarząd Transportu Miejskiego
ul. Żelazna 61
Warszawa 00-848
Województwo: mazowieckie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in