Wykonanie materiałów wspierających realizację procesu planistycznego na potrzeby projektu POIS.02.04.00-00-0193/16 pn. „Opracowanie planów zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000”.

» Notice description

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie materiałów wspierających realizację
procesu planistycznego na potrzeby projektu POIS.02.04.00-00-0193/16 pn. „Opracowanie planów zadań ochronnych dla
obszarów Natura 2000”. 2. Określenie przedmiotu oraz wielkość lub zakres zamówienia: 2.1. wykonanie i dostarczenie
oznakowanych teczek – 1000 sztuk. 3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa załącznik nr 1 do SIWZ, będący
jednocześnie załącznikiem nr 1 do Umowy.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

24.09.2020 | 09:30


» Location

Bazylianówka 46
Lublin 20-144
Województwo: lubelskie
Polska


» Category assortment

  • Recording and presentation equipment, its maintenance and repair

» Buyer data

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Lublinie
Bazylianówka 46
Lublin 20-144
Województwo: lubelskie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in