Dostawa fabrycznie nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Kłodawie.

» Notice description

Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Kłodawie. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz minimalne wymagania Zamawiającego zawiera załącznik nr 7 do SIWZ.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

24.09.2020 | 10:00


» Location

ul. Gorzowska 40
Kłodawa 66-415
Województwo: lubuskie
Polska


» Category assortment

  • Vehicles, trailers, boats and planes

» Buyer data

Gmina Kłodawa
ul. Gorzowska 40
Kłodawa 66-415
Województwo: lubuskie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in