Przeprowadzenie inwentaryzacji indywidualnych źródeł ciepła na terenie Gminy Wołomin

» Notice description

Przedmiotem zamówienia jest : Przeprowadzenie inwentaryzacji indywidualnych źródeł ciepła na terenie Gminy Wołomin”, które powinno zostać wykonane z wykorzystaniem metody kombinowanej, czyli połączenie metody rejestrowej z metodą wywiadu kwestionariuszowego (bezpośredniego) poprzez wykorzystanie danych zgromadzonych w rejestrach i uzupełnienie ich za pomocą pozyskanych danych z wywiadu bezpośredniego, po przeprowadzeniu np. ankiety [szacunkowo inwentaryzacja obejmuje swoim zasięgiem 9500 punktów adresowych (+/-10%)]:
1. Przeprowadzenie inwentaryzacji źródeł ciepła w budynkach na terenie Gminy Wołomin
w podziale na miejsce pochodzenia, metodą wywiadu kwestionariuszowego dla:
• terenów zabudowy jednorodzinnej,
• indywidualnych źródeł ciepła w budynkach wielorodzinnych,
• indywidualnych źródeł ciepłą w budynkach komunalnych,
• indywidualnych źródeł ciepłą w pozostałych budynkach (w tym: obiekty usługowe, handlowe, zakłady przemysłowe, obiekty użyteczności publicznej).
2. Wykonanie inwentaryzacji indywidualnych źródeł ciepła na obszarze całej Gminy Wołomin, zawierającej dla każdego punktu adresowego niżej wymienione dane t. j.:
• dane adresowe/lokalizacja – adres zgodny z warstwą punktów adresowych Systemu Informacji Przestrzennej Urzędu Miejskiego w Wołominie (w ramach danego adresu nieruchomości może znajdować się jeden lub więcej obiektów),
• dane o budynku/lokalu/obiekcie – typ budynku, powierzchnia użytkowa wyrażony w m², ocieplenie, przeprowadzone i planowane termomodernizacje,
• rodzaje ogrzewania w budynku/lokalu/obiekcie,
• liczba, rodzaj, moc, wiek pieców/kotłów na paliwa stałe zlokalizowanych w budynku/lokalu,
• rodzaj i ilość spalanego paliwa stałego w budynku/lokalu/obiekcie.
Zakres prac zawiera szczegółowy opis przedmiotu zamówienia w załączniku nr 1A do SIWZ

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

24.09.2020 | 10:00


» Location

ul. Ogrodowa 4
Wołomin 05-200
Województwo: mazowieckie
Polska


» Category assortment

  • Software development

» Buyer data

Gmina Wołomin
ul. Ogrodowa 4
Wołomin 05-200
Województwo: mazowieckie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in