Dostawa fabrycznie nowej wywrotki na podwoziu trzyosiowym w formie leasingu operacyjnego. Drugie postępowanie.

» Notice description

Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa 1 ( jednej ) sztuki wywrotki na podwoziu trzyosiowym w formie leasingu operacyjnego, o ładowności min. 14 ton, na warunkach określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Wywrotka musi być fabrycznie nowa, bez przebiegu, rok produkcji 2019 lub 2020.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

25.09.2020 | 13:00


» Location

Młoteczno 12A
Braniewo 14-500
Województwo: warmińsko-mazurskie
Polska


» Category assortment

  • Vehicles, trailers, boats and planes

» Buyer data

Przedsiębiorstwo Eksploatacji i Rozwoju Infrastruktury Gospodarczej Sp. z o.o.
Młoteczno 12A
Braniewo 14-500
Województwo: warmińsko-mazurskie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in