„Realizacja drugiego etapu utworzenia filii Środowiskowego Domu Samopomocy w Cieciorce- dostawa i montaż wyposażenia”.

» Notice description

Przedmiotem zamówienia jest realizacja drugiego etapu utworzenia filii Środowiskowego Domu Samopomocy w Cieciorce, polegająca na dostawie i montażu wyposażenia do obiektu. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 9 do SIWZ.
Całość przedmiotu zamówienia należy dostarczyć do budynku filii Środowiskowego Domu Samopomocy w Cieciorce ul. Główna 6, 83 – 260 Kaliska po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z Zamawiającym.
Wykonawca udzieli Zamawiającemu gwarancji:
a) na sprzęty i urządzenia RTV, AGD, terapeutyczne i rehabilitacyjne zgodnie z gwarancją udzielaną przez ich producenta, jednak nie mniejszą niż 2 lata,
b) na meble, w tym min. biurowe, kuchenne, domowe i krzesła - 5 lat,
c) na montaż wyposażenia, urządzeń i sprzętów - 5 lat.
Przedmiot zamówienia opisują następujące nazwy i kody Wspólnego Słownika Zamówień:
KODY CPV:
39000000-2 - Meble (włącznie z biurowymi), wyposażenie, urządzenia domowe (z wyłączeniem oświetlenia) i środki czyszczące,
32320000-2 - Sprzęt telewizyjny i audiowizualny,
33196200-2- Sprzęt dla osób niepełnosprawnych,
37440000-4 - Sprzęt do ćwiczeń fizycznych,
44510000-8 – Narzędzia.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

24.09.2020 | 12:00


» Location

ul. Nowowiejska 2
Kaliska 83-260
Województwo: pomorskie
Polska


» Category assortment

  • Decorative accessories
  • Furniture accessories
  • Carpets and carpeting
  • Curtains, drapes, blinds and accessories
  • Furniture
  • Industrial furniture
  • Lighting and accessories
  • Other furnishings
  • Sanitary ware

» Buyer data

Gmina Kaliska
ul. Nowowiejska 2
Kaliska 83-260
Województwo: pomorskie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in