„Dostawa ryb mrożonych, filetów rybnych i pozostałego mięsa ryb”

» Notice description

Przedmiotem zamówienia jest dostawa ryb mrożonych, filetów rybnych i pozostałego mięsa ryb. Przedmiot zamówienia podzielono na 3 zadania:
a) Zadanie nr 1 – Świdwin
b) Zadanie nr 2 – Mirosławiec
c) Zadanie nr 3 – Trzebiatów
Standardy jakościowe, szczegółowy opis i zakres przedmiotu zamówienia, dla poszczególnych zadań oraz rodzaj asortymentu, zawiera załącznik nr 7 do SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia. Planowane ilości zamówienia na rok 2021 zawiera załącznik nr 8 do SIWZ – formularz cenowy. Szczegółowe warunki realizacji zamówienia określa dokument pn. „Projekt umowy” stanowiący załącznik nr 6 do SIWZ.
Szczegółowe warunki realizacji zamówienia:
Miejsce dostaw:
a)dla Zadania nr 1 – Magazyn Żywnościowy 21. BLT: ul. Połczyńska 32, 78-301 Świdwin;
b)dla Zadania nr 2 – Magazyn Żywnościowy 12. BBSP w Mirosławcu, 78-651 Mirosławiec.
c)dla Zadania nr 3 – Magazyn Żywnościowy 3. Batalionu Zmechanizowanego: ul. Zagórska 21, 72-320 Trzebiatów;
Częstotliwość i godziny dostaw: Dostawy sukcesywne, częstotliwość zgodna z opisem przedmiotu zamówienia, w godzinach od 07.30 do 13.00. W przypadku zmiany godzin pracy jednostek wojskowych, godziny dostaw mogą ulec zmianie. Zamawiający zawiadomi pisemnie Wykonawcę o tym fakcie, na co najmniej 2 dni przed wprowadzeniem zmiany.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

25.09.2020 | 11:00


» Location

ul. Połczyńska 32
Świdwin 78-301
Województwo: zachodniopomorskie
Polska


» Category assortment

  • Fish and other fishing products

» Buyer data

21 Baza Lotnictwa Taktycznego w Świdwinie
ul. Połczyńska 32
Świdwin 78-301
Województwo: zachodniopomorskie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in