Prowadzenie obsługi bankowej Gminy Olkusz i jej jednostek organizacyjnych od dnia 1 stycznia 2021 roku do 30 czerwca 2025 roku

» Notice description

Przedmiotem zamówienia jest prowadzenie obsługi bankowej Gminy Olkusz i jej jednostek organizacyjnych. Szczegółowe wymagania dotyczące opisu przedmiotu zamówienia i realizacji zamówienia zostały określone w Załączniku nr 1 do SIWZ. Termin wykonania zamówienia: do 01.01.2021r. do 30.06.2025r.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

24.09.2020 | 12:00


» Location

ul. Rynek 1
Olkusz 32-300
Województwo: małopolskie
Polska


» Category assortment

  • Banking services

» Buyer data

Miasto i Gmina Olkusz
ul. Rynek 1
Olkusz 32-300
Województwo: małopolskie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in