Naprawa szkód powodziowych na drodze leśnej Stara Bircza - Kotów nr inw. 242/527, drodze leśnej Huta Brzuska nr inw. 242/497 oraz naprawa zjazdu ze szlaków zrywkowych i miejsc składowania drewna w Leśnictwie Leszczawa oddz. 204m

» Notice description

1. Przedmiotem zamówienia jest naprawa szkód powodziowych na drodze leśnej Stara Bircza - Kotów nr inw. 242/527, drodze leśnej Huta Brzuska nr inw. 242/497 oraz naprawa zjazdu ze szlaków zrywkowych i miejsc składowania drewna w Leśnictwie Leszczawa oddz. 204m.
2. Przedmiot zamówienia został podzielony na 3 niezależne części zamówienia.
Część zamówienia nr 1: Naprawa szkód w nawierzchni drogi leśnej Stara Bircza - Kotów nr inw. 242/527 po wystąpieniu nawalnych opadów deszczu
Część zamówienia nr 2: Naprawa szkód w nawierzchni drogi leśnej Huta Brzuska nr inw. 242/497 po wystąpieniu nawalnych opadów deszczu
Część zamówienia nr 3: Naprawa zjazdu ze szlaków zrywkowych i miejsc składowania drewna w Leśnictwie Leszczawa oddz. 204m


Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

05.10.2020 | 11:00


» Location

Stara Bircza 99
Bircza 37-740
Województwo: podkarpackie
Polska


» Category assortment

  • Construction supervision and other construction services
  • Other construction and renovation works
  • Landscaping services
  • Technical building installation services
  • Dismantling services
  • Road and railroad services
  • Dredging and regulation of water bodies and watercourses
  • Design services
  • Finishing and renovation works

» Buyer data

Nadleśnictwo Bircza
Stara Bircza 99
Bircza 37-740
Województwo: podkarpackie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in