Prace konserwacyjne schodów wejściowych i dojścia do budynku nr 54 w kompleksie wojskowym m. Ustka – naprawa nawierzchni wraz z pracami towarzyszącymi.

» Notice description

Przedmiotem zamówieni8a są prace konserwacyjne schodów wejściowych i dojścia do budynku nr 54 w kompleksie wojskowym m. Ustka – naprawa nawierzchni wraz z pracami towarzyszącymi.
Zakres prac obejmuje:
- częściową rozbiórkę nawierzchni betonowej oraz zdegradowanej konstrukcji schodów do budynku.
- wykonanie nowych nawierzchni schodów z obrzeży betonowych i kostki brukowej betonowej 6 cm.
- wykonanie chodnika z kostki betonowej 6 cm na podsypce cementowo piaskowej.
- wywiezienie i utylizację odpadów budowlanych.
Kostka betonowa zamawiającego.
Szczegółowy zakres, technologie i materiały które należy zastosować określa przedmiar robót .

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

01.10.2020 | 11:30


» Location

Lędowo-Osiedle 1N
Ustka 76-271
Województwo: pomorskie
Polska


» Category assortment

  • Construction supervision and other construction services
  • Other construction and renovation works
  • Landscaping services
  • Technical building installation services
  • Dismantling services
  • Road and railroad services
  • Dredging and regulation of water bodies and watercourses
  • Design services
  • Finishing and renovation works

» Buyer data

6 Wojskowy Oddział Gospodarczy
Lędowo-Osiedle 1N
Ustka 76-271
Województwo: pomorskie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in