Zakup aparatury diagnostycznej dla wczesnego wykrywania nowotworów - mammograf

» Notice description

Przedmiotem zamówienia jest jednorazowy zakup aparatury diagnostycznej dla wczesnego wykrywania nowotworów - mammografu.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 2 do SIWZ.
Wykonawca może zaoferować wyłącznie wyroby, które zostały dopuszczone do obrotu i używania zgodnie z wymaganiami ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz.U.2020.186)

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

25.09.2020 | 10:00


» Location

ul. Szpitalna 7
Kościan 64-000
Województwo: wielkopolskie
Polska


» Category assortment

  • Medical equipment

» Buyer data

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Kościanie
ul. Szpitalna 7
Kościan 64-000
Województwo: wielkopolskie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in