ZAMÓWIENIE PUBLICZNE NA NADZÓR I OBSŁUGĘ SERWISOWĄ OPROGRAMOWANIA AMMS DLA SP ZOZ W CHOSZCZNIE

» Notice description

Przedmiotem zamówienia jest: świadczenie usługi nadzoru autorskiego i serwisowego oprogramowania AMMS firmy Asseco użytkowanego w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Choszcznie, zgodnie z wytycznymi zawartymi w Załączniku nr 5 do SIWZ.
.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załączniku nr 5 do SIWZ. Załącznik nr 2 do SIWZ- formularz asortymentowo-cenowy uzupełniony i podpisany przez Wykonawcę będzie stanowił załącznik do umowy.


Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

31.07.2020 | 10:00


» Location

ul. Niedziałkowskiego
Choszczno 73-200
Województwo: zachodniopomorskie
Polska


» Category assortment

  • Maintenance and support

» Buyer data

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
ul. Niedziałkowskiego
Choszczno 73-200
Województwo: zachodniopomorskie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in