Remont pojazdu w zakresie wymiany istniejącej zabudowy na nową zabudowę do zbiórki oraz transportu odpadów.

» Notice description

Przedmiotem zamówienia jest remont pojazdu w zakresie wymiany istniejącej zabudowy na nową zabudowę do zbiórki oraz transportu odpadów.
Zamówienie obejmuje montaż nowej zabudowy na pojeździe Zamawiającego, wszystkie konieczne modyfikacje istniejącego podwozia, niezbędne do prawidłowego i bezawaryjnego funkcjonowania w pracy ciągłej z nową zabudową oraz demontaż obecnej zabudowy.
Pojazd po wykonanym remoncie musi spełniać warunki dopuszczające do poruszania się po drogach publicznych. Wszelkie czynności związane z wprowadzeniem zmian w dokumentacji pojazdu po przeprowadzeniu wymaganych modyfikacji leżą po stronie Wykonawcy.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załączniku nr 1 do siwz – „Opis przedmiotu zamówienia”.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

14.08.2020 | 10:00


» Location

ul. Krasnystawska 54
Łęczna 21-010
Województwo: lubelskie
Polska


» Category assortment

  • Parts for vehicles, boats and planes

» Buyer data

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Łęczna Sp. z o.o.
ul. Krasnystawska 54
Łęczna 21-010
Województwo: lubelskie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in