Budowa placu zabaw przy SP Nr 80, os. Na Skarpie 8 w ramach Budżetu Obywatelskiego - edycja 2019.

» Notice description

1. Przedmiotem zamówienia jest budowa placu zabaw przy SP Nr 80, os. Na Skarpie 8 w ramach Budżetu Obywatelskiego – edycja 2019. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik nr 5 do SIWZ (przedmiar robót, dokumentacja projektowa i specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót). W przypadku wystąpienia w załącznikach do SIWZ nazwy producenta - produkty można zastąpić równoważnymi. 3. Na wykonane roboty budowlane, materiały i urządzenia Wykonawca zobowiązany jest udzielić minimum 36 miesięcy gwarancji. 4. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych w Istotnych postanowieniach umowy stanowiących Załącznik nr 2 do SIWZ.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

10.08.2020 | 10:00


» Location

Walerego Sławka 10
Kraków 30-633
Województwo: małopolskie
Polska


» Category assortment

  • Construction supervision and other construction services
  • Other construction and renovation works
  • Landscaping services
  • Technical building installation services
  • Dismantling services
  • Road and railroad services
  • Dredging and regulation of water bodies and watercourses
  • Design services
  • Finishing and renovation works

» Buyer data

Zarząd Infrastruktury Sportowej w Krakowie
Walerego Sławka 10
Kraków 30-633
Województwo: małopolskie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in