Remont i modernizacja dróg na terenie Gminy Czudec w 2020 roku

» Notice description

Przedmiotem zamówienia jest remont i przebudowa ok. 30 odcinków dróg na terenie Gminy Czudec (ok. 3400 mb) oraz jednego parkingu. Łączna powierzchnia przeznaczona do modernizacji wynosi ok. 10500 m2.

Szczegółowy zakres robót:
Wykonanie poszczególnych robót na wyznaczonych przez zamawiającego odcinkach dróg:
- wyrównanie podbudowy klińcem grubości około 5 cm [m3],
- górna warstwa nawierzchni tłuczniowej grubości 8 cm [m2],
- górna warstwa nawierzchni tłuczniowej grubości 10 cm [m2],
- mechaniczne wyrównanie podbudowy mieszanką mineralno - asfaltową grubości 2 cm [t],
- mechaniczne wyrównanie podbudowy mieszanką mineralno - asfaltową grubości 3 cm [t],
- mechaniczne wyrównanie podbudowy mieszanką mineralno - asfaltową grubości 4 cm [t],
- mechaniczne wyrównanie podbudowy mieszanką mineralno - asfaltową grubości 5 cm [t],
- nawierzchnia z mieszanki mineralno - asfaltowej grubości 3 cm [m2],
- nawierzchnia z mieszanki mineralno - asfaltowej grubości 4 cm [m2],
- frezowanie nawierzchni asfaltowej grubości do 5 cm [m2],
- regulacja studzienki kanalizacyjnej [szt.],
- ścięcie poboczy równiarką [m2],
- skropienie nawierzchni drogowej asfaltem [m2].

Zamawiający każdorazowo ustali z Wykonawcą zakres i rodzaj prac na danym odcinku drogi. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zwiększenia lub zmniejszenia ilości odcinków dróg w miarę posiadanych środków finansowych.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

10.08.2020 | 10:00


» Location

ul. Starowiejska 6
Czudec 38-120
Województwo: podkarpackie
Polska


» Category assortment

  • Road and railroad services

» Buyer data

Gmina Czudec
ul. Starowiejska 6
Czudec 38-120
Województwo: podkarpackie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in