DOSTAWA SPRZĘTU MEDYCZNEGO NA POTRZEBY SZPITALA MIEJSKIEGO W ZABRZU SP. Z O.O.

» Notice description

Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu medycznego na potrzeby Szpitala Miejskiego w Zabrzu Sp. z o.o. w asortymencie i ilościach wskazanych w załączniku nr 1a Szczegółowy formularz ofertowo cenowy.
Przedmiot zamówienia musi być fabrycznie nowy (rok produkcji - 2020), nie powystawowy, kompletny i po uruchomieniu gotowy do pracy zgodnie z przeznaczeniem bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji, bezpieczny dla pacjentów i personelu medycznego
Przedmiot zamówienia sklasyfikowany jako wyrób medyczny musi spełniać wymagania ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych. Musi być dopuszczony do obrotu i stosowania na terenie Polski zgodnie z obowiązującymi przepisami
Dostawa i montaż przedmiotu zamówienia do siedziby Zamawiającego – Szpital Miejski w Zabrzu Sp. z o.o. nastąpi na koszt i ryzyko Wykonawcy.
Wykonawca przeszkoli personel medyczny w zakresie obsługi w miejscu użytkowania aparatury.
Rodzaj, minimalne parametry oraz ilości określa Szczegółowy formularz ofertowo cenowy będący załącznikiem nr 1a do SIWZ.
Wykonawca dostarczy Zamawiającemu przed podpisaniem umowy lub na wcześniejsze wezwanie:
a) Deklarację zgodności producenta (dotyczy każdej pozycji Wyrobu medycznego)
b) Materiały informacyjne – katalogi/strony katalogowe/opracowania producenta ze zdjęciem aparatury zawierające pełne dane techniczne, w których winny być zaznaczone informacje potwierdzające spełnienie wymagań parametrów granicznych i ocenianych w języku polskim.
Przedmiot zamówienia podzielono na 4 (cztery) części, dalej zwanych pakietami, które szczegółowo zostały opisane w Część IV SIWZ oraz w Szczegółowym formularzu ofertowo cenowym stanowiącym Załącznik nr 1a.
Pakiet nr 1 – Komora laminarna klasy BSL2 (do badań mikrobiologicznych) – 1 szt.
Pakiet nr 2 – Kardiomonitor– 4 szt.
Pakiet nr 3 – Ultrasonograf przenośny z 3 głowicami z dedykowanym wózkiem -1 szt.
Pakiet nr 4 - Ultrasonograf przenośny z 2 głowicami z dedykowanym wózkiem -1szt.


Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

05.08.2020 | 10:00


» Location

ul. Zamkowa 4
Zabrze 41-803
Województwo: śląskie
Polska


» Category assortment

  • Medical equipment

» Buyer data

Szpital Miejski w Zabrzu Sp. z o .o.
ul. Zamkowa 4
Zabrze 41-803
Województwo: śląskie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in