Wykonanie remontu nawierzchni dróg bitumicznych w technologii powierzchniowego utrwalenie emulsją i grysami - pojedyncze i podwójne

» Notice description

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych dotyczących wykonania remontu nawierzchni dróg bitumicznych w technologii powierzchniowego utrwalenie emulsją i grysami - pojedyncze i podwójne przy użyciu zespołu maszyn do powierzchniowego utrwalenia na następujących drogach:

Odcinek I – droga powiatowa nr 4504P Zieleń - Skęczniew od km 0+000 (granica powiatu) do km 2+900 (most) (dł. 2900m)– pojedyncze

Odcinek II - droga powiatowa nr 4504P Zieleń - Skęczniew od km 5+400 (100m przed skrzyżowaniem Stawki) do km 6+810 (do skrzyżowania z drogą nr 4503P) (dł. 1410m) – podwójne
Odcinek III - droga powiatowa nr 4502P Smulsko – Dąbrowica - Wygoda od km 4+870 (od skrzyżowania z droga gminną w m. Dąbrowica) do km 6+220 szerokość jezdni 5m od km 6+220 do km 7+770 szerokość 4m (za skrzyżowaniem z drogą na Januszówkę) (2900m) – pojedyncze
Przedmiot zamówienia określa szczegółowo:

załącznik nr 7
Opis przedmiotu zamówienia
załącznik nr 8
Kosztorys ofertowy
załącznik nr 9
Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

10.08.2020 | 11:00


» Location

ul. Kolska Szosa 64
Turek 62-700
Województwo: wielkopolskie
Polska


» Category assortment

  • Road and railroad services

» Buyer data

Zarząd Dróg Powiatowych w Turku
ul. Kolska Szosa 64
Turek 62-700
Województwo: wielkopolskie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in