Zadanie Nr 1 - Przebudowa drogi - budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1413R w km 9+388 do 9+682 w miejscowości Straszydle Zadanie Nr 2 - Przebudowa drogi - budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1412R w km 1+125 do 1+400 w miejscowości Lubenia Zadanie Nr 3 - Przebudowa drogi – budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1377R Przybyszówka – Rudna Wielka – Rudna Mała – Zaczernie – Nowa Wieś w km 3+149 do 3+220 w miejscowości Rudna Wielka

» Notice description

Zakres zamówienia obejmuje m.in: ZADANIE NR 1:
- rozebranie nawierzchni utwardzonych na zjazdach – 20m2
- rozebranie przepustów pod zjazdami – 15 mb
- cięcie nawierzchni bitumicznej – 294 mb
- roboty ziemne – 282,3 m3
- wykonanie poszerzenia jezdni – 150 m2
- ułożenie kanału fi30cm – 244 mb
- ułożenie kanału fi40cm – 50 mb
- wykonanie studni ściekowych – 5 szt
- wykonanie studni rewizyjnych – 7 szt
- ułożenie przykanalika fi20cm – 14 mb
- ułożenie krawężnika na ławie betonowej – 294 mb
- ułożenie obrzeża betonowego – 296 mb
- wykonanie podbudowy pod chodnikiem z pospółki – 441 m2
- wykonanie podbudowy pod chodnikiem z chudego betonu – 441 m2
- wykonanie nawierzchni chodnika z kostki brukowej betonowej – 441 m2
- wykonanie nawierzchni na zjazdach tłuczniem kamiennym – 30 m2
- bariery wygradzające ruch pieszy– 2,0 mb
- ułożenie ścieków z elementów betonowych, na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 grubości 5 cm - 176mb

ZADANIE NR 2:
- rozebranie nawierzchni utwardzonych na zjazdach – 30m2
- rozebranie przepustów pod zjazdami – 15 mb
- rozebranie nawierzchni z płyt betonowych ażurowych – 300 m2
- rozebranie ścieku z elementów betonowych – 255 mb
- cięcie nawierzchni bitumicznej – 275 mb
- roboty ziemne – 263,75 m3
- wykonanie poszerzenia jezdni – 140 m2
- ułożenie kanału fi40cm – 275 mb
- wykonanie studni ściekowych – 5 szt
- wykonanie studni rewizyjnych – 7 szt
- ułożenie przykanalika fi20cm – 7,5 mb
- ułożenie krawężnika na ławie betonowej – 275 mb
- ułożenie obrzeża betonowego – 277 mb
- wykonanie podbudowy pod chodnikiem z pospółki – 357,5 m2
- wykonanie podbudowy pod chodnikiem z chudego betonu – 357,5 m2
- wykonanie nawierzchni chodnika z kostki brukowej betonowej – 357,5 m2
- wykonanie nawierzchni na zjazdach tłuczniem kamiennym – 30 m2
- bariery wygradzające ruch pieszy– 2,0 mb

ZADANIE NR 3:
- cięcie nawierzchni mechanicznie, z mas mineralno-asfaltowych – 60 mb
- rozebranie nawierzchni z betonu – 10m2
- roboty ziemne – 20 m3
- wykonanie poszerzenia – 60 m2
- ułożenie kanału fi30cm – 35 mb
- wykonanie studni ściekowych – 2 szt
- wykonanie studni rewizyjnych – 2 szt
- ułożenie przykanalika fi20cm – 5 mb
- ułożenie krawężnika na ławie betonowej – 60 mb
- ułożenie obrzeża betonowego – 60 mb
- wykonanie podbudowy pod chodnikiem z pospółki – 168 m2
- wykonanie podbudowy pod chodnikiem z chudego betonu – 168 m2
- wykonanie nawierzchni chodnika z kostki brukowej betonowej – 168 m2

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

10.08.2020 | 10:00


» Location

ul. Budziwojska 149
Rzeszów 35-317
Województwo: podkarpackie
Polska


» Category assortment

  • Road and railroad services

» Buyer data

Powiat Rzeszowski - Zarząd Dróg Powiatowych w Rzeszowie
ul. Budziwojska 149
Rzeszów 35-317
Województwo: podkarpackie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in