Wykonanie remontu lokalu nr 6 w budynku przy ul. Wejnerta 24 w Warszawie w branżach ogólnobudowlanej, sanitarnej i elektrycznej

» Notice description

1.1. Branża budowlana obejmuje wykonanie robót w lokalu, przywracających jego pełną sprawność techniczną j.n.:
- zerwanie listew przyściennych
- uzupełnienie parkietu, deszczułek
- zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych
- skucie posadzki ceramicznej wraz podłożem
- wykonanie warstw wyrównawczych pod posadzkę, łącznie z izolacją
- wykonanie posadzki z wykładziny PCV wraz z listwami przyściennymi i progami
II. stolarka okienna
- montaż nawiewników , regulacja, mycie okien i parapetów,
III. stolarka drzwiowa
- wymiana stolarki wewnętrznej w całym lokalu komplet, łącznie z drzwiami
wejściowymi (skrzydło ościeżnica )
- montaż okuć ( klamki szyldy ) i regulacja
IV. roboty murowe i tynkarskie,
- skucie płytek ceramicznych ściennych
- uzupełnienie tynku po skutej glazurze oraz w miejscach odparzonych
- wykucie z muru kratek wentylacyjnych i obsadzenie nowych kratek z PCV oraz
rewizji
- wykonanie tynku na stykach muru z ościeżnicami,
- usuwanie kołków i haków i uzupełnienie tynku,
- przetarcie i reperacja
V. roboty malarskie
- zagruntowanie tynków na sufitach i ścianach we wszystkich pomieszczeniach i
pomalowanie ich dwukrotnie farbą emulsyjną,
- malowanie nowych ościeżnic .
- malowanie rur wodociągowych, gazowych
- zeskrobanie i zmycie starej farby
- malowanie grzejników
- malowanie parapetów
VI. pozostałe roboty:
- Drzwi pomiędzy pokojami oraz drugie do kuchni do usunięcia, otwory do
zamurowania, otynkowania
- mycie stolarki okiennej okien, parapetów
- demontaż, wyniesienie szaf, szafek, półek, zabudów drewnianych
- wywiezienie materiałów z rozbiórki,
Zamówienie obejmuje:
• wykonanie i oddanie przedmiotu zamówienia, zrealizowanie zgodnie z przedmiarami, zakresem robót, załączonymi, zasadami wiedzy technicznej i sztuka budowlaną.
• ustalenie lokalizacji, wykonanie i utrzymanie niezbędnego zaplecza technicznego i placu składowania materiałów budowlanych i rozbiórkowych, doprowadzenie odpowiednich mediów na czas budowy wraz z uzyskaniem warunków technicznych.
• oznakowanie, zabezpieczenie i uporządkowanie placu budowy.
1.2. Branża sanitarna:
WEWNĘTRZNA INSTALACJA GAZU
- demontaż kuchni gaz 4 pł
- montaż kuchni gaz. 4 pł z piekarnikiem gaz. i zabezpieczeniem p/wypływowym
- wymiana kurka gaz na zawór gazowy kulowy dn 15 przy KG
- próba szczelności instalacji gazowej + protokół dla MOZG-u
INSTALACJA KANALIZACJI
- demontaż wanny 1300
- rozebranie trwałej obudowy wanny
- demontaż umywalki z szafką
- demontaż miski ustępowej typ kompakt
- demontaż zlewozmywaka z syfonem
- demontaż rurociągów kanalizacji dn 50mm PCV (klej)
- montaż wanny 1500 b/o z kpl nóżek mocowanych do podłoża
- montaż umywalki 450 z/o na wspornikach
- montaż zlewozmywaka 2 kom z/o stal nierdzewna na szafce wraz z jej
montażem ; montaż syfonu zlewowego podwójnego dn 50 mm
- montaż miski ustępowej z dolnopłukiem
- montaż rury PCV dn 50
- montaż podejścia kanalizacyjnego dn 50mm
- wymiana podejścia odpływowego z żeliwa dn 100 mm na PCV dn 110 mm
INSTALACJA ZW I CW
- demontaż baterii wannowej ściennej
- demontaż baterii zlewowej i umywalkowej stojącej
- demontaż zaworu czerpalnego do PA dn 15x20
- demontaż zaworu odcinającego do WC dn 15x15
- demontaż rurociągów z tw sztucz klejonych dn 15-20mm (zw+cw)
- montaż rurociągów w technologii rur PP PN20 dn 20 mm ( ZW)
- montaż rurociągów w technologii rur PP STABI PN20 dn 20 mm (CW)
- montaż podejścia dopływowego do WC o poł. elastycznym
- montaż podejścia dopływowego do baterii i zaworu PA o połączeniu
sztywnym
- montaż zaworu kulowego do WC i baterii stojących 15x15mm
- montaż zaworu czerpalnego do PA dn 15 x 20 mm
- montaż baterii wanno

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

03.08.2020 | 10:00


» Location

02-660 Warszawa


» Category assortment

  • Construction supervision and other construction services
  • Other construction and renovation works
  • Landscaping services
  • Technical building installation services
  • Dismantling services
  • Road and railroad services
  • Dredging and regulation of water bodies and watercourses
  • Design services
  • Finishing and renovation works

» Buyer data

Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Mokotów m. st. Warszawy
ul. Irysowa 19
02-660 Warszawa
telefon: Brak
fax: Brak
email: Brak
nip: Brak
regon: Brak


» Contact details

Available after sign in

Sign in