"Budowa kotłowni gazowej wraz z przyłączem w budynku administracyjnym” w Ośrodku Sportu i Rekreacji WYSPIARZ w Świnoujściu przy ul. Matejki 22

» Notice description

W ramach zadania Wykonawca zobowiązany będzie wykonać remont pomieszczenia przeznaczonego na pomieszczenie kotłowni gazowej w tym wymianę drzwi zewnętrznych, odmalowanie ścian i sufitów, wykonanie nowej okładziny ścian i posadzki z płytek ceramicznych szkliwionych. W zakresie sanitarnym wymianę kotłowni stałopalnej na nową gazową kondensacyjną, z dwoma kotłami gazowymi, kaskadowymi, nowym zasobnikiem c.w.u. przystosowanych do przyłączenia źródeł OZE, ze zbiorczym czopuchem spalin, wykonaniu wewnętrznej sieci gazowej wraz ze skrzynką gazową na ścianie zewnętrznej budynku w celu montażu zaworu odcinającego oraz zaworu odcinającego, montaż systemu detekcji metanu oraz tlenku węgla wraz z automatycznym odcięciem dopływu gazu do kotłowni oraz zewnętrznego sygnalizatora optycznego, wykonania nowego zewnętrznego dwuściennego komina spalinowego z elementami łączonymi na uszczelki oraz nowej automatyki, armatury i uzbrojenia układu technologicznego kotłowni. W zakresie elektrycznym: wykonanie nowej instalacji elektrycznej w kotłowni wraz z wymianą opraw oświetleniowych na nowe typu LED w wykonaniu przeciwwybuchowym (gazoszczelne), wykonanie podrozdzielni elektrycznej dla obwodów elektrycznych kotłowni wraz z pożarowym wyłącznikiem prądu, z zasilaniem z istniejącej rozdzielni głównej w budynku, wykonanie szyny GPW wraz z punktami uziemień szpilkowych.
Budynek wraz z przyległym gruntem zlokalizowany jest na działce nr 624 w obrębie 0014. Na budowę kotłowni gazowej otrzymano decyzję nr 38/PB/2020 zatwierdzający projekt budowlany i udzielono pozwolenie na budowę z dnia 16.07.2020r.
Całość zadania wykonać zgodnie z zatwierdzonym projektem budowlanym „Remont kotłowni” wykonanym przez Studio Projektu Budowlanego w składzie: branża budowlana i sanitarna – mgr inż. Krzysztof Ratajczak, inż. Marcin Górzny, branża elektryczna – mgr inż. Jarosław Pałasz decyzją prezydenta Miasta Świnoujście nr 38/PB/2020 z dnia 16.07.2020r. będącą jednocześnie pozwoleniem na budowę.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

11.08.2020 | 12:00


» Location

ul. Jana Matejki 22
Świnoujście 72-600
Województwo: zachodniopomorskie
Polska


» Category assortment

  • Technical building installation services

» Buyer data

Ośrodek Sportu i Rekreacji "Wyspiarz"
ul. Jana Matejki 22
Świnoujście 72-600
Województwo: zachodniopomorskie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in