Zakup niezbędnej infrastruktury IT

» Notice description

1. Przedmiotem zamówienia jest zakup niezbędnej infrastruktury IT.
2. Zamówienie obejmuje dostawę sprzętu komputerowego i oprogramowania:
1) Wyposażenie stanowisk pracowniczych - zakup zestawu komputerowego – 5 szt.
2) Wyposażenie stanowiska kancelaryjnego - zakup skanera – 1 szt.
Dostawa powyższego sprzętu informatycznego obejmuje jego dostawę, instalację i konfigurację.
3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wraz z określeniem minimalnych wymagań został przedstawiony w Załączniku nr 1 do SIWZ – Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

03.08.2020 | 10:00


» Location

Elbląska 47
Milejewo 82-316
Województwo: warmińsko-mazurskie
Polska


» Category assortment

  • Hardware, parts and accessories

» Buyer data

Gmina Milejewo
Elbląska 47
Milejewo 82-316
Województwo: warmińsko-mazurskie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in