Termomodernizacja budynków

» Notice description

Termomodernizacja budynków.

część nr 1: termomodernizacja budynku nr N

Wykonanie robót budowlanych polegających na wykonaniu termomodernizacji budynku N będącego w dyspozycji Zamawiającego, położonego przy ul. Wolanowskiej 120 w Radomiu.
CPV-45000000-7

Roboty budowlane realizowane będą według projektu wykonawczego pod nazwą „TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU ZAKWATEROWANIA OSADZONYCH „N” W ARESZCIE ŚLEDCZYM W RADOMIU”, który został wykonany przez Pracownię Projektową Michał Żochowski ul. Gajowa 52 09-520 Łąck.
część nr 2: termomodernizacja budynku J
Wykonanie robót budowlanych polegających na wykonaniu termomodernizacji budynku J będącego w dyspozycji Zamawiającego, położonego przy ul. Wolanowskiej 120 w Radomiu.
CPV-45000000-7

Roboty budowlane realizowane będą według projektu wykonawczego pod nazwą „TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU ZAKWATEROWANIA OSADZONYCH „J” W ARESZCIE ŚLEDCZYM W RADOMIU”, który został wykonany przez Pracownię Projektową Michał Żochowski ul. Gajowa 52 09-520 Łąck.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

10.08.2020 | 09:00


» Location

Wolanowska 120
Radom 26-600
Województwo: mazowieckie
Polska


» Category assortment

  • Construction supervision and other construction services
  • Other construction and renovation works
  • Landscaping services
  • Technical building installation services
  • Dismantling services
  • Road and railroad services
  • Dredging and regulation of water bodies and watercourses
  • Design services
  • Finishing and renovation works

» Buyer data

Areszt Śledczy
Wolanowska 120
Radom 26-600
Województwo: mazowieckie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in